Vizyonumuz

Vizyonumuz

İslâm Târihi, hanım medreselerinden matematik üstâdesi Suteyta el-Mehâmaliler çıkardı.
Fâtıma el-Mecritiye, evinin damından çizdi; dünya astronomi târihini sallayacak gezegen koordinat haritalarını.
Astrolabiumla yıldız ölçeklendirmesini kadın-erkek heterojen ortamlarda değil; babası Mesleme'nin dizinin dibinde öğrendi.
Oxford'dan asırlarca önce tüm Avrupa'ya ayar çeken Karaviyyun Üniversitesi'ni kuran Fâtıma Fıhrî, karma eğitim mezunu değildi.
Bugünün ordinaryus profesörleri, İslâm devirlerinin Müslüman bilim kadınlarının sekstant ve kadranlarını anlatıyor fakülte kürsülerinde..
Bu örnekler bize gösteriyor ki; Müslüman hanımlar kampüste yüzlerine nâmahrem gölgesi düşmeden de kâinât çapında hamleler yapabilir, asil nikâb ve zarîf örtülerinin ardından da cihânı ışıldatabilirler..
Derneğimiz; din
î ve fennî ilimleri bünyesinde mezc etmiş; Zü'l-cenaheyn kıvamında nesiller yetiştirmeyi hedef ittihaz etmiştir.
Yukarı