Hakkımızda

Hakkımızda

Endülüs Medeniyeti İnsani Yardım ve Eğitim Derneği 10 Kasım 2021'de Konya merkezli olarak kurulmuş, henüz genç bir dernektir.
 
İnsanî yardım sahasında lokalize faaliyetleri de hedeflemekle beraber; özellikle formel eğitim sahasına hakim olan ideolojik güdümlü fanatik yaklaşımları optimize edebilecek, yüksek öğretim kurumlarına farklı bi konsept katıp, yeni bir soluk üfleyebilecek eğitim ıslahı faaliyetlerini maddî-manevî desteklemeyi amaç edinmiştir.
 
Eğitim alanındaki; tabandan yatay ve dikey yayılım gösteren kitle hareketlerine, kolektif farkındalık organizasyonlarına legalite kazandırabilecek kurumsal bir yapı ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.
 
Bireysel çapta girişilen insanî yardım ve eğitim faaliyetlerine kurumsal ve devlet gözetiminde resmî bir hüviyet kazandırmak maksadını taşımaktadır.
 
Bu amaçlar doğrultusunda; eğitim sahasının manevî değerlerle tahkiminin daha esaslı bir kıvam alabilmesi için reel ve sanal platformlarda fikrî yayılım ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmekte ve toplumsal bilinç oluşturma yolunda formüller geliştirmektedir.
 
Endülüs Medeniyeti İnsani Yardım ve Eğitim Derneği üye ve gönüllüleri olarak; Ehl-i sünnet itikadını kendisine şiar edinmiş, İslâmî hassasiyet ile mücehhez ve müzeyyen bir kurum olduğumuzu deklare eder; İttihad-ı İslâm mefkûresinin somut bir prototipi, pratik bir izdüşümü olarak tüm Ehl-i sünnet cemaat ve zümreleri bünyemizde barındırdığımızı ibraz ederiz.
Eğitim formatının değerlerimiz odaklı tesis ve idamesi için; illegal, merdiven altı tüm girişim ve oluşumlardan beri olarak; net ve temiz bir çizgide imkân üretmeye çalıştığımızı belirtmek isteriz.

  • Ayşe Merve Yönet

Endülüs Medeniyeti İnsanî Yardım ve Eğitim Derneği Kurucu Başkanı

Yukarı